Nevlastním elektronikcý podpis | Obec Bohunice

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Obecní úřad Bohunice

Prostřednictvím výše zobrazeného formuláře můžete zaslat na Obecní úřad Bohunice datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Tento formulář je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou.

  • Časová možnost podání: kdykoliv
  • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
  • Úřední dny podatelny:
    Pátek     18:00-19:00

Prostudujte před odesláním