Prohlášení o přístupnosti | Obec Bohunice

Prohlášení o přístupnosti

Obec Bohunice se zavazuje ke zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

 

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U některého obsahu a u specifických prezentací, které jsou primárně vizuálního charakteru a není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah, tam je vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.

 

Alternativní postupy a kontaktní údaje

Pokud se na webových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytujeme náhradní způsob získání informací. Žádosti o získání informací a zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Tel.: +420 607 242 504

E-mail: oubohunice@seznam.cz