Vlastním elektronický podpis | Obec Bohunice

Elektronická podatelna: Obecní úřad Bohunice

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obecní úřad Bohunice datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

  • Elektronická adresa elektronické podatelny: oubohunice@seznam.cz
  • Časová možnost podání: kdykoliv
  • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
  • Úřední dny podatelny:
    Pátek     18:00-19:00


Prostudujte před odesláním